Поцинкуван челик

  • Galvanized seamless steel pipe

    Галванизирана цевка од лесна челик

    Галванизирана лесна челична цевка е галванизирана во топло, па количината на обложување на цинк е многу голема, просечната дебелина на облогата на цинк е повеќе од 65 микрони, а нејзината отпорност на корозија е многу поразлична од онаа на галванизирана цевка со топло. Редовниот производител на галванизирана цевка може да користи ладна галванизирана цевка како цевка за вода и гас. Цинк-облогата на ладно галванизирана челична цевка е електропластиран слој, а слојот на цинк е одвоен од подлогата за челична цевка. Слојот на цинк е тенок и лесно паѓа, бидејќи е прицврстен на подлогата од челична цевка. Затоа, нејзината отпорност на корозија е слаба. Забрането е користење ладна галванизирана челична цевка како челична цевка за водоснабдување во новите станбени згради.